Skip to content

Հետազոտություն. 2006-2009թթ-ին Հետազոտություն. 2006-2009թթ-ին Թուրքիային և հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող լուսաբանումները հայկական լրատվամիջոցներում

«Թուրքիային և հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող լուսաբանումները հայկական լրատվամիջոցներում» հետազոտական ծրագիրը իրականացրել է Լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի աջակցությամբ:

Այն իրականացվել է 2009 թ-ի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին հետազոտական երկու մեթոդների կիրառմամբ` կոնտենտ-վերլուծություն և կարծիքի ուսումնասիրում, որոնք առանձին մասերով ներկայացված են այս տեղեկագրում:

Հետազոտության արդյունքները կարող են օգտակար լինել բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար, ովքեր հետաքրքրված են իրենց ներդրումն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացում:

«Թուրքիային և հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող լուսաբանումները հայկական լրատվամիջոցներում» հետազոտական ծրագիրը իրականացրել է Լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի աջակցությամբ:

Այն իրականացվել է 2009 թ-ի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին հետազոտական երկու մեթոդների կիրառմամբ` կոնտենտ-վերլուծություն և կարծիքի ուսումնասիրում, որոնք առանձին մասերով ներկայացված են այս տեղեկագրում:

Հետազոտության արդյունքները կարող են օգտակար լինել բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար, ովքեր հետաքրքրված են իրենց ներդրումն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացում: