Skip to content

Մեդիա օրենքների ձեռնարկ

Որո՞նք են ազատ մամուլի առավելություններն ու պատասխանատվությունները: «Մեդիա օրենքների ձեռնարկի հեղինակ պրոֆեսոր Ջեյն Քըրթլին (Professor Jane Kirtley)՝ Միննեսոտայի համալսարանի Մամուլի էթիկայի և իրավունքի դասախոսը, հետազոտում է, թե ինչպես է ազատ հասարակությունը պատասխանում այս հարցին

Գիրքը PDF ֆորմատով ( 2.59 MB)

Որո՞նք են ազատ մամուլի առավելություններն ու պատասխանատվությունները: «Մեդիա օրենքների ձեռնարկի հեղինակ պրոֆեսոր Ջեյն Քըրթլին (Professor Jane Kirtley)՝ Միննեսոտայի համալսարանի Մամուլի էթիկայի և իրավունքի դասախոսը, հետազոտում է, թե ինչպես է ազատ հասարակությունը պատասխանում այս հարցին

Գիրքը PDF ֆորմատով ( 2.59 MB)