Skip to content

Վերջին շրջանում Հայաստանում գրանցվել է ինտերնետ տրաֆիկի ծավալների ավելացում, սակայն ոգևորիչ տվյալներին զուգահեռ կա նաև մեկ այլ ցուցանիշ, համաձայն որի, օգտագործված ինտերնետ տրաֆիկի շուրջ 70-80%-ը բաժին է ընկնում արտաքին հոսքերին: Սա բացատրվում է նրանով, որ հայկական կայքերի մեծ մասի հոսթինգները (կայքի բովանդակությունը պահպանող տիրույթը) գտնվում են այլ երկրներում, ինչպես նաև հայ օգտագործողները մեծամասամբ օգտվում են միջազգային կայքերից (Facebook, Odnoklasniki, Google և այլն):

Արդյունքում, Հայստանում արտաքին հոստինգներով կայքերից օգտվելու համար ծախսվում է լրացուցիչ տրաֆիկ, որն իր հերթին լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում կապի ալիքներում և հանգեցնում լրացուցիչ ծախսերի կապի օպերատորների համար. սա էլ իր ազդեցությունն է ունենում սպառողների համար ձևավորվող վերջնական սակագների վրա: Իսկ տեղական հոսթինգային ընկերությունները սպասարկում են Հայաստանում առկա կայքերի միայն 19%-ին:

Խնդրին որոշակի լուծում տալու նպատակով «Լրագրողներ հանուն ապագայի» (ԼՀԱ) հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել է մի նախագիծ, որով մշակելու է «Համացանցի հայկական սեգմենտում ներքին տրաֆիկի մասնաբաժնի մեծացման հայեցակարգ»: Նախագծի նպատակն է մշակել հնարավոր մեխանիզմներ հայկական կոնտենտի զարգացման և ներքին տրաֆիկի ծավալի ավելացման համար:

Վերջին շրջանում Հայաստանում գրանցվել է ինտերնետ տրաֆիկի ծավալների ավելացում, սակայն ոգևորիչ տվյալներին զուգահեռ կա նաև մեկ այլ ցուցանիշ, համաձայն որի, օգտագործված ինտերնետ տրաֆիկի շուրջ 70-80%-ը բաժին է ընկնում արտաքին հոսքերին: Սա բացատրվում է նրանով, որ հայկական կայքերի մեծ մասի հոսթինգները (կայքի բովանդակությունը պահպանող տիրույթը) գտնվում են այլ երկրներում, ինչպես նաև հայ օգտագործողները մեծամասամբ օգտվում են միջազգային կայքերից (Facebook, Odnoklasniki, Google և այլն):

Արդյունքում, Հայստանում արտաքին հոստինգներով կայքերից օգտվելու համար ծախսվում է լրացուցիչ տրաֆիկ, որն իր հերթին լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում կապի ալիքներում և հանգեցնում լրացուցիչ ծախսերի կապի օպերատորների համար. սա էլ իր ազդեցությունն է ունենում սպառողների համար ձևավորվող վերջնական սակագների վրա: Իսկ տեղական հոսթինգային ընկերությունները սպասարկում են Հայաստանում առկա կայքերի միայն 19%-ին:

Խնդրին որոշակի լուծում տալու նպատակով «Լրագրողներ հանուն ապագայի» (ԼՀԱ) հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել է մի նախագիծ, որով մշակելու է «Համացանցի հայկական սեգմենտում ներքին տրաֆիկի մասնաբաժնի մեծացման հայեցակարգ»: Նախագծի նպատակն է մշակել հնարավոր մեխանիզմներ հայկական կոնտենտի զարգացման և ներքին տրաֆիկի ծավալի ավելացման համար:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ուսումնասիրել հեռահաղորդակցության օպերատորների սակագնային քաղաքականությունը, հետազոտել տվյալ բնագավառում միջազգային փորձը և Հայաստանում հոսթինգների տեղեկատվական անվտանգության մակարդակը: Նախագծի իրականացմանը մասնակցում են տեղեկատվական անվտանգության, սոցիոլոգիայի և մարկետինգի փորձագետներ:

Ծրագրի շրջանակում տվյալ խնդրի շուրջ քննարկումներ կծավալվեն ինչպես ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտի մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների, պետական կառույցների ներկայացուցիչների և միջազգային փորձագետների հետ:

Ուշադրություն կդարձվեն նաև Հայաստանում առցանց մեդիայի անկախությանը և տեղեկատվական անվտանգությանը առնչվող հարցերին: Հետազոտության արդյունքները կներկայացվեն հանրությանը, իսկ նախատեսվող հայեցակարգը կառաջարկվի համապատասխան կառույցների քննարկմանը:

Նախագիծը ֆինանսավորվում է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի կողմից:

«Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ հիմնադրվել է 2007 թ-ին, նպատակ ունենալով խրախուսել և աջակցել տեղեկատվության բազմազանությանը, այլընտրանքային տեղեկատվության տարածմանը, խոսքի ազատ և անկախ արտահայտմանը, ինչպես նաև անկողմնակալ լրատվամիջոցների զարգացմանը: ԼՀԱ-ի հիմնադրած JNews.am կայքի միջոցով կազմակերպությունը ներկայացնում է Հայաստանում և ողջ աշխարհում ԶԼՄ-ների և խոսքի ազատությանը վերաբերող խնդիրներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաև տեղեկացնում է մասնագիտական որակավորումը բարձրացնող միջոցառումների մասին: