Skip to content

For Already 575 Days in Jail: Pashinyan’s Wife Replacing Him both At Home and At Work

“My children know that father has gone to work. He has a very important job to do for the country, the state and the people,” says Anna Hakobyan, wife of the currently imprisoned chief editor of the “Haykakan Zhamanak” daily Nikol Pashinyan.

When we met, she was still working though it was already late. Now Anna is the publisher and director of the “Haykakan Zhamanak” daily. During Pashinyan’s absence she is performing also the responsibilities of an editor. Anna says her parents and nanny help her to take care of the children.

“At first, when I was late, the children were calling in case of any problem. Now, it seems, they have already accustomed, they call a few times not to disturb me,” Anna says.

“I have never applied to my husband to choose ‘softer and safer’ methods of struggle,” she says, “I don’t think that the families in Armenia where father and mother come back home from work are in a better situation than ours is. I don’t mean the financial difficulties only. Even with a good job, there are very few families today who can say that they live a happy and comfortable life under the conditions of this widespread injustice. ”

The editor-in-chief of the “Haykakan Zhamanak” daily is imprisoned for already one and a half year, since July 2009.

Read More »For Already 575 Days in Jail: Pashinyan’s Wife Replacing Him both At Home and At Work

Արդեն 575 օր բանտում. Փաշինյանի կինը փոխարինում է ամուսնուն թե’ տանը, թե’ աշխատավայրում

«Երեխաներս գիտեն, որ հայրիկը աշխատանքի է գնացել։ Շատ կարևոր գործ ունի, որ արվում է երկրի, պետության և ժողովրդի համար»,- ասում է անազատության մեջ գտնվող «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի կինը՝ Աննա Հակոբյանը։

Երբ հանդիպեցինք, թեև արդեն ուշ երեկո էր, սակայն նա դեռ աշխատում էր։ Աննան այժմ «Հայկական ժամանակ» օրաթերթի հրատարակիչն ու տնօրենն է։ Փաշինյանի բացակայության ժամանակ նաև խմբագրի պարտականություններն է կատարում։ Ասում է, որ երեխաների խնամքի հարցում ծնողներն ու դայակն են օգնում։

«Սկզբում, երբ ուշանում էի, երեխաները շատ էին զանգում, ամեն մի հարցի դեպքում։ Հիմա արդեն, կարծես, դրան էլ են ընտելացել, քիչ են զանգում, որ շատ չանհանգստացնեն»,– ասում է Աննան։

«Երբեք չեմ դիմել ամուսնուս՝ պայքարի ավելի «մեղմ ու անվտանգ» ձևեր ընտրելու խնդրանքով,-ասում է նա։ -Ես չեմ համարում, որ Հայաստանի այն ընտանիքները, որտեղ ամեն օր հայրիկն ու մայրիկը տուն են վերադառնում աշխատանքից, ավելի լավ վիճակում են, քան մեր ընտանիքը: Խոսքը միայն ֆինանսական դժվարությունների մասին չէ: Նույնիսկ լավ աշխատանք ունեցող շատ քիչ ընտանիքներ կան այսօր, որոնք կարող են ասել, որ երջանիկ ու հանգիստ են այս համատարած անարդարությունների պայմաններում»:

«Հայկական ժամանակ»-ի գլխավոր խմբագիրը անազատության մեջ է արդեն մեկ ու կես տարի` 2009 թ-ի հուլիսից:

Read More »Արդեն 575 օր բանտում. Փաշինյանի կինը փոխարինում է ամուսնուն թե’ տանը, թե’ աշխատավայրում