Skip to content

National Geographic seeks photo submissions

The Daily Dozen project, sponsored by National Geographic, publishes 12 photographs each week online.

Of those photos, a selection is published each month in the print magazine. To view photos published in the past, click here.

Photographers may only submit one photo per weekly submission period. Digital photo editing is not encouraged. For a full list of regulations, click here.

For more information on the contest, click here.

 

Read More »National Geographic seeks photo submissions

Վրացական հեռուստաալիքները վերադառնում են Շիդա Քարթլի

Փետրվարի 8-ի առավոտյան Վրաստանի Հանրային հեռուստատեսությունը, Գորիի Տրիալետի և Առաջին ստերեո ալիքը վերսկսել են հեռարձակումները Շիդա Քարթլիում, որտեղ նախօրեին վթար էր տեղի ունեցել: Իմեդի հեռուստաըկերությանը հաջողվել է եթեր մտնել միայն երեկ ցերեկը:

Աղբյուր: http://www.media.ge/en/node/40192

Read More »Վրացական հեռուստաալիքները վերադառնում են Շիդա Քարթլի