Skip to content

Վրացական հեռուստաալիքները վերադառնում են Շիդա Քարթլի

Փետրվարի 8-ի առավոտյան Վրաստանի Հանրային հեռուստատեսությունը, Գորիի Տրիալետի և Առաջին ստերեո ալիքը վերսկսել են հեռարձակումները Շիդա Քարթլիում, որտեղ նախօրեին վթար էր տեղի ունեցել: Իմեդի հեռուստաըկերությանը հաջողվել է եթեր մտնել միայն երեկ ցերեկը:

Աղբյուր: http://www.media.ge/en/node/40192

Read More »Վրացական հեռուստաալիքները վերադառնում են Շիդա Քարթլի