Skip to content

Iran Sentences U.S. Journalist and Enviromentalis to Eight Years in Prison

Freelance journalist Shane Bauer and environmentalist Josh Fattal have been sentenced to eight years in an Iranian prison for trumped-up charges of espionage and illegal entry into the country. The men were arrested two years ago while hiking near the poorly defined border between Iran and Iraq. Southern California native Sarah Shourd was also arrested, but has since been released.

The men’s families released a short statement yesterday, which reads in part:

Of the 751 days of Shane and Josh’s imprisonment, yesterday and today have been the most difficult for our families. Shane and Josh are innocent and have never posed any threat to the Islamic Republic of Iran, its government or its people.

The three hikers have strong California ties. Shroud grew up in Los Angeles, and lived in San Francisco after graduating from college. Bauer has written for the LA Times, the San Francisco Chronicle, and the San Francisco Bay Guardian. All are alumni of UC Berkeley.

Source: Mediabistro.com

Read More »Iran Sentences U.S. Journalist and Enviromentalis to Eight Years in Prison

Վրաստանում հայտարարվել են մամուլի համագործակցության 2011 թվականի ծրագրի հաղթողները

Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը IREX-ի հետ համատեղ հայտարարել են 2011 թվականի վրացական մամուլի համագործակցության ծրագրի (Georgian Media Partnership Program) հաղթողներին: Դրանք են՝ Բաթումիի 25-րդ ալիքը և Գուրջաանիի համանուն հեռուստաընկերությունը:

Այս հեռուստաալիքները կհամագործակցեն ամերիկյան ընկերությունների հետ` ամրապնդելու գործնական և մասնագիտական հարաբերությունները փոխանակումների, անհատական խորհրդատվությունների և կուտակած փորձի փոխանցման միջոցով: 25-րդ ալիքի և Գուրջաանի TV-ի ներկայացուցիչները կայցելեն իրենց ամերիկյան գործընկերներին փորձ ձեռք բերելու նպատակով: Ամերիկացի փորձագետներն էլ կմեկնեն Վրաստան դասընթացներ և խորհրդատվություն կազմակերպելու համար: 

Աղբյուր: Media.ge


Read More »Վրաստանում հայտարարվել են մամուլի համագործակցության 2011 թվականի ծրագրի հաղթողները